Descriere

Asociaţia Studenţilor Militari din Braşov este o organizaţie studenţească, neguvernamentală, apolitică şi non-profit.

ASMB are ca punct de plecare impactul benefic pe care l-a avut asupra studentului Vlad Vâga, participarea la un workshop organizat de ANOSR (Alianţa Naţionalǎ a Organizaţiilor Studenţeşti din România); el a simţit din plin necesitatea unei astfel de organizaţii în cadrul comunitǎţii studenţeşti AFA. ASMB a fost înfiinţatǎ de 5 studenţi ai Academiei Forţelor Aeriene-Vlad Vâga, Vlad Diaconescu, Bianca-Andreea Enicǎ, Alexandru Brânzea şi Tiberiu Poparad-încrezǎtori în puterea iniţiativei, a exemplului responsabilitǎţii şi în necesitatea relaţionǎrii cu membrii altor organizaţii. ASMB şi-a dobândit statut juridic la 7 martie 2011, prin decizia Judecǎtoriei Braşov.

Organizarea sesiunilor de comunicări studențești la nivel international, proiectele caritabile realizate în colaborare cu Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă, Primăria Municipiului Brașov și nu în ultimul rând ANOSR, au asigurat o bună transparență și au făcut din asociație un partener viabil și de încredere.

ASMB se orienteazǎ spre promovarea intereselor studenţilor din Academia Forţelor Aeriene, având ca scop ridicarea nivelului profesional, cultural, sportiv şi moral al acestora, precum şi creşterea calitǎţii învăţământului militar superior românesc. ASMB reuneşte o echipa ce urmǎreşte facilitarea parteneriatelor şi a schimbului de experienţǎ între organizaţiile studenţeşti.